หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรม “แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการอบรม “แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-09-19 09:56:02


วันที่ 13 กันยายน 2565 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรม “แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google meet โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสถานศึกษา ซึ่งโครงการอบรมนี้จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7