หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมบริจาคโลหิต
บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมบริจาคโลหิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-09-08 10:48:47


วันที่ 7 กันยายน 2565 บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการส่งต่อโลหิตให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้งานและเพิ่มปริมาณโลหิตในคลังเลือดสำรองให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ  โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารผดุงชีวา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7