หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการVisiting professor project 2022
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการVisiting professor project 2022

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-09-08 10:41:42


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการVisiting professor project 2022  ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Universiti Putra Malaysia ในด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนวิจัยและเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และนักศึกษา ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะที่หลากหลาย รวมทั้งความสามารถทางภาษา ความเข้าใจ ในการอ่านเชิงวิชาการ การฟัง การพูด และการเขียน

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7