หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-02-19 15:18:17


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7