หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญสมาชิกสภาการพยาบาลร่วมเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 – 2569
ขอเชิญสมาชิกสภาการพยาบาลร่วมเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 – 2569

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-12-07 11:16:26

ขอเชิญสมาชิกสภาการพยาบาลร่วมเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 – 2569 โดยพร้อมเพรียง โปรดส่งบัตรเลือกตั้งให้สภาการพยาบาลหรือเลือกตั้งด้วยระบบ e-voting ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tnmc.or.th/news/603