หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศเปิดให้ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)​ จำนวน 200 ที่นั่ง รอบวันที่ 15, 16 ,17 และ 22 , 23 พฤษภาคม 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 56-62 ในรูปแบบ Online Conference
ประกาศเปิดให้ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)​ จำนวน 200 ที่นั่ง รอบวันที่ 15, 16 ,17 และ 22 , 23 พฤษภาคม 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 56-62 ในรูปแบบ Online Conference

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-17 13:06:21