หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวน่าชื่นชม ยินดี > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิธร กาแก้ว ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2565 จากโรงพยาบาลเปาโล เกษตร
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิธร กาแก้ว ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2565 จากโรงพยาบาลเปาโล เกษตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-10-25 15:02:05

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิธร กาแก้ว ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2565 จากโรงพยาบาลเปาโล เกษตร และรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม ประจำปี 2565 จากเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโล เนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565” 

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7