หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถ Walk-in เข้ามาสอบได้
สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถ Walk-in เข้ามาสอบได้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-10-19 10:45:23

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สามารถ Walk-in เข้ามาสอบได้

     วันจัทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

    - รอบเช้า  เวลา 09.00 น.

    - รอบบ่าย เวลา 13.00 น.

สถานที่จัดสอบ: สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หรือ ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

รอบเดือน ตุลาคม  2565 อบรมวันที่  22,23,24,29 และ 30 ตุลาคม 2565 (รอบพิเศษ)

เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม - 21 ตุลาคม  2565

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

https://ilpc.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining/