หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัว ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)
ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัว ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-04-27 13:38:25

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัว ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) สามารถตรวจสอบได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login