หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-05-24 14:09:55


ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566????????

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศบัญชีรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566

สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 - 2564

 ระดับปริญญาตรี สำเร็จการศีกษาวันที่ 23 กันยายน 2563 - 13 กันยายน 2565

 ระดับบัณฑิตศึกษา สำเร็จการศึกษา ปีการศีกษา 2563-2564

 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://lookerstudio.google.com/.../3e1e90b8.../page/lG0PD

สอบถามเพิ่มเติม 02-160-1024-6 / 02-160-1260 (ฝ่ายทะเบียนฯ/ฝ่ายสำเร็จการศึกษา)