หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ติดโควิด ทำยังไงดี
ติดโควิด ทำยังไงดี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-04-27 13:36:46

 ! ติดโควิด ทำยังไงดี !

อย่าเพิ่งตื่นตระหนัก ตั้งสติให้มั่น ให้ไปเช็กกัน 

ติดโควิด สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ

https://m.facebook.com/NHSO.Thailand/posts/417721943820986/

-----------------------------------

บัตรทอง 

สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้ 

หน่วยบริการปฐมภูมิ

ร้านยาร่วมดูแลผู้ป่วย

พบแพทย์ออนไลน์

ประกันสังคม

สถานพยาบาลคู่สัญญา

 ข้าราชการ

สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

-----------------------------------

สอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาของท่านนะครับ และอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเอง ใส่แมส ล้างมือ เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับ