หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประกวดนางนพมาศ ประจำปีการศึกษา 2565
การประกวดนางนพมาศ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-11-02 14:31:34


มาแล้วจ้า การประกวดนางนพมาศ ประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่

วันที่ 27 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายนนี้ น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครและอ่านระเบียบ

การรับสมัครได้ที่ https://sdd.ssru.ac.th/th/event/view/nangnoppamas2022