หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าพบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าพบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-03-30 14:12:57


วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าพบ นายแพทย์จรัล ปันกองงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ในการผลิตบัณฑิต และการพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลและสุขภาพ การฝึกอบรม การศึกษา การค้นคว้าวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน ณ ห้องประชุมอิเหนา โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7