หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ
อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-01-19 15:25:14


วันที่ 7 กันยายน 2564 อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ โดย อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน สำนักทรัพย์สินและรายได้ เป็นวิทยากรบรรยายในภาคเช้า และ เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ โดย คุณเบญจวรรณ พลชัย นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายในภาคบ่าย ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านทาง Facebook Live

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7