หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสนักศึกษา 57-63 (เพิ่มเติม)
เปิดรับลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสนักศึกษา 57-63 (เพิ่มเติม)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-01-11 10:22:39

เปิดรับลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

รหัสนักศึกษา 57-63 (เพิ่มเติม) ห้อง 04 จำนวน 200 ที่นั่ง

อบรมวันที่ 15, 16, 17, 22, 23 มกราคม 2565

เริ่มเปิดตั้งแต่วันนี้  - 10 ม.ค. 2565

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

https://ilpc.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining/

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7