หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับ Professor Dr. Soh Kim Lam จาก Universiti Putra Malaysia เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ Visiting Lecturer 2022
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับ Professor Dr. Soh Kim Lam จาก Universiti Putra Malaysia เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ Visiting Lecturer 2022

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-12-01 09:30:56

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับ Professor Dr. Soh Kim Lam จาก Universiti Putra Malaysia เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ Visiting Lecturer 2022 ให้กับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพให้มีความสามารถในการสอนรายวิชาทางการพยาบาลเป็นภาษาอังกฤษ โดยประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7