หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ ในโครงการ “รักปลอดภัย ห่างไกลโรคเอดส์” เนื่องในวันเอดส์โลก (World AIDs Day)
กิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ ในโครงการ “รักปลอดภัย ห่างไกลโรคเอดส์” เนื่องในวันเอดส์โลก (World AIDs Day)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-12-07 10:43:30


วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก จัดกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ ในโครงการ “รักปลอดภัย ห่างไกลโรคเอดส์” เนื่องในวันเอดส์โลก (World AIDs Day) ภายใต้การดูแลของอาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์นิเทศ รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ณ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) และบริเวณชุมชนโดยรอบ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7