หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > นักศึกษาดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน ที่ reg.ssru.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาที่กำหนด
นักศึกษาดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน ที่ reg.ssru.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาที่กำหนด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
1 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62