หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ ส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับ NewGen เพื่อปลดหนี้ กยศ. ส่งต่อโอกาส
ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ ส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับ NewGen เพื่อปลดหนี้ กยศ. ส่งต่อโอกาส

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-03-11 09:32:56


ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ ส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับ NewGen เพื่อปลดหนี้ กยศ. ส่งต่อโอกาส ”


ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 12.20 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1 จนถึงวันที่ 12 ม.ค. 2567 ผ่านทาง https://dg.th/3q59xuvbl6 (ลงทะเบียนเต็มแล้ว)
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน)
ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 (ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน)
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 (ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน)
กองทุนฯจะนำส่ง Link เข้าร่วมสัมมนาทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ก่อนวันสัมมนา 1 วัน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองทุน https://www.studentloan.or.th/th/news/1704442895

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้ผ่านช่องทาง : https://dg.th/3q59xuvbl6 หรือ SCANE QR CODE เพื่อลงทะเบียน ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ
- ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา และทำแบบประเมินจะได้รับวุฒิบัตร เพื่อนับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 4 ชั่วโมง
- กองทุนฯจะนำส่ง Link เข้าร่วมสัมมนาทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ก่อนวันสัมมนา 1 วัน
- รับลงทะเบียนจำกัดเพียง 1,000 คน/ครั้งเท่านั้น
- นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้เพียง 1 ครั้ง/ปีการศึกษาเท่านั้น
- หากลงทะเบียนแล้วไม่ได้เข้าสัมมนาออนไลน์ตามวันที่ลงทะเบียน จะไม่ได้รับวุฒิบัตร และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งต่อไปได้ ติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ โทร. 0 2016 2600 ต่อ 352, 353 และ 358