หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บูรณาการร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บูรณาการร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-05-23 13:51:28


วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บูรณาการร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการปรึกษา และรักษาดูแลอาการ Long Covid – 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์และศาสตร์การแพทย์แผนจีน รวมทั้งมีหน่วยบริการเอกซเรย์เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษา จ่ายยาประเภททั่วไปแก่ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม การตรวจกลุ่มเสี่ยงวัณโรคปอด และผู้ที่มีภาวะ Long-Covid หลังจากติดเชื้อ Covid-19 โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ/ศรัญญา หนูนาค

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7